Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ÚSTAV ANTHROPOS

Kontakt:

Logo
Zelný trh 6,
659 37, Brno
tel.: 533 435 224 / 225 / 226 / 227 / 229 / 230 / 231 / 232 / 210 / 215
fax.: 542 219 511


Pracovníci:

Vedoucí:
 • Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
  Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. - tel. kl. 224, e-mail: moliva@mzm.cz
Zástupce vedoucího: Archeologické pracoviště
 • doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. – paleolit a mezolit v českých zemích, exploatace kamenných surovin v pravěku českých zemích; redaktor časopisu ACTA MUSEI MORAVIAE, Scientiae sociales, e-mail: moliva@mzm.cz, bibliografie, výběrová bibliografie s anotacemi od r. 2001
 • Mgr. Petr Neruda, Ph.D – kurátor ústavu, středopaleolitické technologie a problematika exploatace zdrojů kamenných surovin, tel. kl. 230, e-mail: pneruda@mzm.cz, (více)
 • Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. – konzervátor–preparátor, dokumentátor; vývoj technologií na počátku mladého paleolitu, kreslení kamenné štípané industrie, 732 648 106, e-mail: znerudova@mzm.cz, (více)
 • doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc. (emeritní pracovník) – paleolit a mezolit v českých zemích, kvartérní profily na Moravě, tel. kl. 230, e-mail: kvaloch@mzm.cz, (více)
Antropologické pracoviště
 • Mgr. Martina Galetová, Ph.D. - kurátor, kulturní a fyzická antropologie, analýza pravěkých uměleckých předmětů, editor čas. Anthropologie, tel. kl. 215, e-mail: laznicko@yahoo.fr, mgaletova@mzm.cz
 • Yvona Kovaříková – restaurátor; lidský kosterní materiál, tel. kl. 226, e-mail: ykovarikova@mzm.cz
 • RNDr. Martina Fojtová, Ph.D. (mateřská dovolená) - preparátor-restaurátor; lidský kosterní materiál, tel. kl. 215, e-mail: mfojtova@mzm.cz
 • Mgr. Zdeněk Tvrdý - konzervátor-preparátor, lidský kosterní materiál; kl. 237, e-mail.: ztvrdy@mzm.cz
 • RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D. (emeritní pracovník) – kurátor; fyzická antropologie, pohřební ritus doby bronzové, email: mdockalova@mzm.cz
Paleontologické pracoviště
 • Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D. - kurátor, osteoarcheologické zpracování pleistocénní a holocenní fauny, e-mail: mroblickova@mzm.cz
 • Silvie Černocká - restaurátor–konzervátor, zvířecí kosterní materiál, tel. kl. 229, e-mail:scernocka@mzm.cz
Ostatní pracovníci
 • Irena Rozsypalová - knihovník-dokumentátor, tel. kl. 225, e-mail: irozsypalova@mzm.cz
 • Tamara Janků - technický dokumentátor, tel. kl. 231
 • Oldřich Kroupa - preparátor–konzervátor, tel. kl. 229
 • Ludmila Šujanová - uklizečka
Pavilon Anthropos
 • Mgr. Petr Kostrhun - kurátor, vedoucí pavilonu Anthropos, tel. 543 212 415, e-mail: pkostrhun@mzm.cz
 • PhDr. Jana Křížová - lektorka, tel. 515 919 763, e-mail: jkrizova@mzm.cz
 • Mgr. Lukáš Šín - lektor, tel. 515 919 764, e-mail: lsin@mzm.cz
 • Ivan Koutný - pokladník, prodejce, informátor, tel. 515 919 760, e-mail: ikoutny@mzm.cz


Charakteristika oddělení:

 • paleontologie a antropologie pravěkých populací
 • archeologie a přírodní prostředí pleistocénu
 • pravěká těžba kamenných surovin
 • expoziční a přednáškový program v pavilonu Anthropos
Výzkumná činnost:
 • Antropologický a zooarcheologický výzkum lokality Velim u Kolína – Marta Dočkalová
 • Antropologicko-lékařský průzkum Jošta Lucemburského, markraběte moravského (1354-1411) – Marta Dočkalová.
 • Historické zhodnocení přínosu a podílu rodu Lucemburků na utváření moravských dějin a české státnosti - spoluřešitelka Marta Dočkalová, institucionální grant MZM.
 • Archeologický výzkum staropaleolitické lokality Stránská skála - Karel Valoch; grant National Geographic Society, Washington, 1996-1998.
 • Jeskyně Kůlna – sídliště neandertálců – lovců jeskynních medvědů. Karel Valoch, Luděk Seitl. Henry Ford European Conservation Awards 1998.
 • Těžba a zpracování kamenných surovin v pravěku - Martin Oliva, Petr Neruda
 • Civilizace lovců mamutů na Moravě - Martin Oliva
 • Střední paleolit v moravských jeskyních - Petr Neruda
 • Levalloiské tradice v počátcích mladého paleolitu - Zdeňka Nerudová
 • Výzkum jeskyně Puklinové v Moravském krasu - Karel Valoch, Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, od roku 2001
 • Průzkum a dokumentace pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese – řešitel Martin Oliva, spoluřešitel Petr Neruda. Grant MK ČR č. KZ 97 P01 OMG 070. Doba řešení 1997-2000.
 • Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka – řešitel Petr Neruda, spoluřešitel Zdeňka Nerudová. Grant MK ČR č. RK99P03OMG016. Doba řešení 1999-2002.
 • Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV - 2003 Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, probíhá od roku 2000. odkaz na stránky s archeologickým výzkumem.
 • Krumlovský les 2003
 • Moravský Krumlov IV - 2004
 • Archeologické výzkumy 2005
Trvalé aktivity:
 • Knihovna je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem, zaměřeným na archeologii paleolitu a mezolitu; etnologii, kulturní a fyzickou antropologii; osteologii a geologii pleistocénu; veškeré fondy jsou určeny k prezenčnímu studiu; výpůjční hodiny pro veřejnost - po předchozí telefonické dohodě. Kontakt: Irena Rozsypalová , tel.: 542321205, kl. 225, irozsypalova@mzm.cz
 • poradenství - archeologický materiál (kámen, kost), antropologický a osteologický materiál
 • studijní možnosti - archeologický, antropologický a osteologický materiál po dohodě s vedoucími jednotlivých pracovisť
Publikace, periodika vydávaná ústavem: Stálá expozice: Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla AbsolonaZpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional