ANTHROPOLOGIE
International Journal of Human Diversity and Evolution
 
Coverage: 1923-1941 (Vols. I-XIX) & 1962-2023 (Vols. 1-61)
ISSN 0323-1119 (Print)
ISSN 2570-9127 (Online)
Journal Impact Factor 0.2
News: Volume 62 Issue 2 is in progress.
 

 
 
 
 
 
 
 
SCImago Journal & Country Rank
 ANTHROPOLOGIE / Similar articles
 
4 articles related to:
'Malá L, Prokopec M, 1967: Udělení medaile prof. Dr. Pavlu Šebestovi u příležitosti jeho 80. narozenin. Anthropologie (Brno) 5, 2: 65-65'.
 
Use Advanced search for better results.
Chronologically ordered list.
 

 
Klementa J
K nedožitým 50. narozeninám Univ. Prof. RNDr. Jaroslava Suchého, CSc
1976, Volume 14, Issue 1-2, Pp. 135-139
Export citation  |  Related articles
 
Malá H
Bibliografie Univ. Prof. RNDr. Jaroslava Suchého, CSc., narozeného 30. června 1926 a zemřelého 28. sprna 1975, věnovaná k jeho nedožitým padesátým narozeninám
1976, Volume 14, Issue 1-2, Pp. 136-139
Export citation  |  Related articles
 
Junková J
K stým narozeninám Lubora Niederla
1966, Volume 4, Issue 2, Pp. 75-76
Export citation  |  Related articles
 
Fetter V
Život a dílo Jindřicha Matiegky. K stoletému výročí jeho narozenin
1963, Volume 1, Issue 2, Pp. 78-85
Full text (PDF)  |  Export citation  |  Related articles