Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem však přesto zůstává šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu.
Stavba Památníku byla započata roku 1967. Společným úsilím Moravského muzea v Brně, Místního národního výboru v Kralicích nad Oslavou a kralického Muzejního spolku byla uskutečňována podle návrhu předního českého architekta a urbanisty prof. architekta Bohuslava Fuchse (1895 - 1972) jako místo důstojného uložení bohatých materiálů z výzkumu kralické tvrze a ze sbírek Muzejního spolku. Přes těžké politické ovzduší se dočkala slavnostního otevření 28. září 1969. Současně byla v horním sále Památníku otevřena stálá expozice, jejíž autorkou byla PhDr. Vlasta Fialová CSc., dlouholetá vedoucí zdejších archeologických výzkumů. Expozice ukazovala především bohatství kralické minulosti, zvláště jejího nejslavnějšího období - činnosti bratrské tiskárny - ve světle zdejších archeologických výzkumů. Dolní sál Památníku sloužil nejdříve k depozitárním účelům, ale již 6. září 1970 u příležitosti 300. výročí smrti J. A. Komenského, zde byla otevřena výstava J. A. Komenský a tiskárna, jejíž autorkou byla rovněž dr. Fialová

Adresa:
Kralice n. Oslavou,
telefon: 568 643 619
kralice.pamatnik@seznam.cz

Otevírací doba, vstupné
Skupiny nad 25 osob nutno objednat na tel. čísle 568 643 619 nebo e-mail kralice.pamatnik@seznam.cz

Historie Kralic nad Oslavou

Rekonstrukce na tvrzišti

STÁLÉ EXPOZICE:

 1. DÍLO TISKAŘŮ JEDNOTY BRATRSKÉ - expozice přibližuje návštěvníku nejrůznější oblasti života tiskárny komentované v širším kulturně historickém pohledu. Působení bratrské tiskárny je nahlíženo z pohledu jejího významu pro dobovou pedagogickou činnost, pro vlastní působení Jednoty bratrské jako církevní organizace i s ohledem na její roli v tiskařském řemesle své doby. Návštěvník zde vedle řady originálních dokladů tiskařského řemesla, mj. také originálních literek a drobných pomůcek, objevených v unikátním množství během archeologického průzkumu tvrziště, nalezne množství artefaktů dobového života, dokumentující každodennost kralických tiskařů. K shlédnutí je zde pokus o rekonstrukci renesanční podoby kralického zámečku zámečku či pohled na práci v tiskárně v malbě místního rodáka Stanislava Černého. Přímo v expozici se nachází rekonstrukce funkčního tiskařského lisu, na kterém jsou zhotovovány faksimile některých stran kralických tisků, které je možno následně porovnat s řadou exponátů vyšlých přímo z lisu bratrské tiskárny. Není opominuta ani starší historie Kralic n. Oslavou i připomenutí novějších tradic p amátky kralických tiskařů - činnosti místního Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků, stavby pomníku tiskařům a překladatelům Bible kralické i následné zbudování Památníku Bible kralické a jemu předcházejícímu archeologickému výzkumu.
  Lektorská služba: 568 643 619 [Historické oddělení]
 2. LABYRINT ŽIVOTA JANA AMOSE KOMENSKÉHO - nová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků. Expozice kombinuje písemnou, obrazovou a trojrozměrnou výpověď k dané době a jednotlivým osobnostem, jejich významu a přínosu k osudu J. A. K. Na osobách Komenského současníků (vše vesměs význačných postav českých i evropských dějin) autoři demonstrují celoživotní pouť jedné z jejích předních postav české historie do Pantheonu evropských velikánů a jeho přínos tolik diskutovanému evropskému kulturnímu odkazu.
  Lektorská služba: 568 643 619 [Historické oddělení]
  Napsali o expozici  Fotografie ze slavnostního otevření expozice Labyrint života Jana Amose Komenského, 26. září 2009


MATERIÁLY K EXPOZICÍM

Dílo tiskařů Jednoty bratrské

 • publikace k výstavě: katalog „Dílo tiskařů Jednoty bratrské“
 • skládačka k expozici
 • doprovodné akce: výklad pro skupiny i jednotlivce
 • videoprogram: „Pouť k tiskařům Bible kralické“ (40 minut)
 • prezentace tiskařského lisu, ukázka zhotovení faksimile strany Bible kralické
Labyrint života Jana Amose Komenského
 • videoprogram „Exulant J. A. Komenský“ (45 minut)
 • chronologická tabulka
 • doprovodné akce: výklady pro skupiny i jednotlivce
 • metodický list pro školy - připravuje se

JAK SE DOPRAVIT DO KRALIC NAD OSLAVOU?

Kralice n. Oslavou najdete, vydáte-li se z Brna silnicí E15 směrem na Prahu, v Troubsku odbočíte na silnici č. 23 ve směru na Rosice. Vlakem z Brna - hl.nádraží směrem Třebíč.

Mapa okolí Kralic nad Oslavou

Poslední změna:

NAVRCHOLU.cz

Valid HTML 4.01 Transitional