Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

GALERIE LITERÁRNÍCH OSOBNOSTÍ
SPJATÝCH S BRNEM A MORAVOU


      V sezóně 2002/2003 otevřelo oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea své Virtuální muzeum české literatury. Záměrem tohoto projektu je seznámit odbornou i laickou veřejnost s bohatstvím sbírek oddělení, propagovat literaturu a literárněvědné vzdělání a bádání, především u dětí a mládeže, přiblížit muzejní práci a ozřejmit tak její význam, nezbytnost pro uchování kulturní paměti a kontinuity.
      Na úvod jsme se rozhodli představit významné osobnosti spojené s českým literárním životem města Brna a Moravy, každý měsíc bude věnován jedné z nich. Později se zaměříme i na osobnosti dnešní veřejnosti méně známé a na důležité dokumenty, tedy tematické expozice.
      V Galerii osobností bude každý autor (ať už spisovatel, teoretik nebo kritik) představen stručným přehledem života a díla, fotografií (méně obvyklými snímky, než jaké najdeme v učebnicích či encyklopediích), a především - to bude těžiště našich vizuálních medailonků - prostřednictvím originálního materiálu, uloženého v našem oddělení. Vždy půjde o rukopisy, ukázky korespondence, event. osobní dokumenty. Profil bude doplněn ukázkami různých vydání prací dotyčných autorů.


L E D E N:
Jan Zahradníček (* 17. 1. 1905)
Klement Bochořák (* 18. 1. 1910)

Ú N O R:
Jan Skácel (* 7. 2. 1922)
Josef Holý (* 7. 2. 1874)

B Ř E Z E N:
Arne Novák (* 2. 3. 1880)
Ludvík Kundera (* 22. 3. 1920)

D U B E N:
Lev Blatný (* 11. 4. 1894)

K V Ě T E N:
Vítězslav Nezval (* 26. 5. 1900)
Jaroslav Marcha (* 26. 5. 1880)
Oldřich Mikulášek (* 26. 5. 1910)

Č E R V E N:
Rudolf Těsnohlídek (* 7. 6. 1882)
František Gellner (* 19. 6. 1881)

Č E R V E N E C:
Adolf Kroupa (* 25. 7. 1910)

S R P E N:
Josef Věromír Pleva (* 12. 8. 1899)
Čestmír Jeřábek (* 18. 8. 1893)

Z Á Ř Í:
A. C. Nor (* 19. 9. 1893)

Ř Í J E N:
Josef Merhaut (* 13. 10. 1863)
Alois (* 14. 10. 1861) a Vilém Mrštíkové
Metoděj Jahn (* 15. 10. 1865)

L I S T O P A D:
Mirek Elpl (* 16. 11. 1905)

P R O S I N E C:
Jiří Mahen (* 12. 12. 1882)[Historické oddělení]
Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: