Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ODDĚLENÍ DĚJIN HUDBY

NACHÁZÍTE SE NA PŮVODNÍCH STRÁNKÁCH MZM
 
 TYTO STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUÁLNÍ
 

 
AKTUÁLNÍ WEB MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA JE ZDE

 

Kontakt:

Smetanova 14,
602 00, Brno
tel.: 541 212 811
e-mail: hudebni@mzm.cz


Pracovníci:

Vedoucí:
 • Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (zastupuje vedoucí oddělení) - kurátor, tvorba a osobnost Leoše Janáčka, e-mail: jzahradka@mzm.cz
Zaměstnanci:
 • Mgr. Simona Šindlářová (vedoucí oddělení - rodičovská dovolená) - kurátorka, duchovní hudba 18.-19. století, e-mail: ssindlarova@mzm.cz
 • Jitka Buriánková - průvodkyně Památníku Leoše Janáčka, dokumentace, e-mail: jburiankova@mzm.cz
 • Mgr. Libuše Janáčková - kurátorka, hudba 20. století, e-mail: ljanackova@mzm.cz
 • PhDr. František Malý - kurátor, sbírka hudebních nástrojů, figurální hudba 18.-19. století na české texty, hymnologie, e-mail: fmaly@mzm.cz
 • Mgr. Ondřej Pivoda - kurátor, hudba 20. století, současná hudba po roce 1945, e-mail: opivoda@mzm.cz
 • Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. (rodičovská dovolená) - kurátorka, hudba 17.-18. století , provoz studovny, e-mail: jspacilova@mzm.cz
 • Mgr. Irena Veselá, Ph.D. - kurátorka, hudba 17.-18. století, průvodkyně Památníku Leoše Janáčka, e-mail: ivesela@mzm.cz
 • Mgr. Veronika Vejvodová - kurátorka, osobnost Leoše Janáčka, e-mail: vvejvodova@mzm.cz


Charakteristika oddělení:

 • shromažďuje, eviduje, katalogizuje a vědecky zpracovává dokumenty k hudebním dějinám Moravy
 • sbírkový fond: hudebniny, hudební nástroje, libreta, teoretika, písemnosti, korespondence, programy, plakáty, obrazové dokumenty ad.
 • janáčkovský archiv
Výzkumná činnost:
 • dle odborného zaměření jednotlivých kurátorů
 • spolupráce s mezinárodní databází hudebních pramenů RISM - Répertoire Interational des Sources Musicales, viz.: http://rism.ub.uni-frankfurt.de/. CD-Rom s databází RISM je k dispozici badatelům ve studovně
 • první etapa dlouhodobého projektu kompletní kritické edice korespondence Leoše Janáčka ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU a Nadací Leoše Janáčka
 • příprava tematických katalogů sbírek hudebnin 18.-19. století
 • postupná digitalizace hudebnin, písemností a archivu Leoše Janáčka
Trvalé aktivity:
 • knihovna - příruční pro odborné pracovníky a badatele
 • poradenství - všichni kurátoři podle svých specializací
 • studijní možnosti - studovna
  Otevírací doba studovny:
  Pondělí 13-16
  Úterý 9-12
  Středa 9-12, 13-16
  Čtvrtek a pátek zavřeno

  Otevírací doba studovny v době letních prázdnin:
  Studovna ODH MZM bude od 4. 7. do 2. 9. 2011 uzavřena. Pravidelný provoz studovny bude obnoven v pondělí 5. 9. 2011.
Publikace, periodika vydávaná oddělením: Průvodce po archivních fondech Oddělení dějin hudby:
Průvodce po archivních fondech ODH MZM je rámcových katalogem sbírek hudebního oddělení.
 • I. díl
  Straková, Theodora - Sehnal, Jiří - Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně. MZM Brno 1971.
  Ke stažení zde (PDF 9.4MB)
 • II. díl
  Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (Přírůstky za léta 1971 - 2001 a doplňky). MZM Brno 2007.
  Ke stažení zde (PDF 818kB)

  Druhý díl je možné také zakoupit v Oddělení dějin hudby MZM. Cena: 160 Kč

Stálá expozice: Prezentované předměty: Fotografie z křestu knihy Jitky Bajgarové HUDEBNÍ SPOLKY V BRNĚ (2. února 2006 - Palác šlechtičen)

45. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVĚDNÉ KOLOKVIUM

Ústav hudební vědy FF MU ve spolupráci s agenturou Ars koncert a Mor. zem. muzeem pořádají v říjnu mezinárodní muzikologickou konferenci. KOlokvium se uskuteční v historickém sále Biskup. dvora.

Více ke stažení zde, more information... download

Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Zájemcům o Korngoldovo dílo je k dispozici unikátní soukromý archiv EWK Society, který byl věnován MZM v Brně. Kromě základní literatury, vztahující se k životu a dílu E.W.Korngolda archiv též obsahuje kopie dopisů, dobových kritik, studií, článků a fotografií. Součástí archivu je rovněž téměř kompletní "Korngoldovská" diskografie a množství hudebnin. Péčí MZM byl archiv rozšířen o základní muzikologické lexikony, jazykové slovníky a množství literatury vztahující se k "Německo-židovsko-moravskému Brnu".

Kontakt: e-mail: hudebni@mzm.cz

Seznam knih (.doc)
Seznam hudebnin (.xls)
Seznam časopisů (.doc)
Seznam DVD a VHS (.doc)
Seznam CD (.doc)
Seznam skladeb na CD (.doc)

U příležitosti otevření "Erich Wolfgang Korngold Center Brno" byla zahájena výstava (7. 12. 2004 - 2. 4. 2005) "Zázračné dítě E. W. Korngold", která mapuje osudy zázračného brněnského rodáka.

(fotografie ze slavnostního otevření Korngoldova centra a zahájení výstavy Zázračné dítě)


Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: