NACHÁZÍTE SE NA PŮVODNÍCH STRÁNKÁCH MZM

TYTO STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUÁLNÍ

AKTUÁLNÍ WEB MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA JE ZDE
 

  Moravské zemské muzeum, druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd. Kromě sbírkotvorné a vědecko výzkumné práce pořádá muzeum výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost. Moravské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR a členem Asociace muzeí a galerií ČR. Moravské zemské muzeum je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií v rámci své činnosti.
 
  English    Deutsch    Francais

 AKTUÁLNÍ PROGRAM
 Aktuality
 Výstavy
 *Video a zvukogalerie
 Exkurze, vycházky
 Přednášky a konference
 Dětské muzeum
 Koncerty
Virtuální muzeum

 STÁLÉ EXPOZICE
 Dietrichsteinský palác
 Biskupský dvůr
 Palác šlechtičen
 Mendelianum
 *Virtuální expozice Mendel, Darwin a evoluce
 Pavilon Anthropos
 Památník Leoše Janáčka
 Památník Bible kralické
 Starý zámek v Jevišovicích
 Zámek Budišov

 OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ
 Otevírací doba
 Vstupné a slevy

 PRO NOVINÁŘE

 SLUŽBY
 Archeologické výzkumy 2005
 Centrum E. W. Korngolda
 Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky
 CESik
 Demus
 Encyklopedie dějin města Brna
 Galerie
 Houbařská poradna
 Kavárna
 Lektorské služby a vzdělávací programy pro školy
 Muzejní prodejna
 Pronájmy prostor
 Přehled publikací
 Restitution – Art

 KNIHOVNA MZM

 PARTNEŘI

ZASÍLÁNÍ NOVINEK
Webové stránky již nejsou aktuální, z toho důvodu zasílání novinek není funkční. Děkujeme za pochopení.


Staňte se fanouškem Moravského zemského muzea
TOP výletní cíle jižní Moravy
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví
Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky
Mezinárodní rada muzeí ICOM
Biological Collection Access Services

ZELNÝ TRH 6, 659 37 BRNO


VÝSTAVA
RODINNÁ LOUTKOVÁ DIVADÉLKA
VÝSTAVA
DRUHOTVARY II
VÝSTAVA
KOLONIÁL U PANA BAJZY
ANEB HISTORIE OBCHODU A OBCHODOVÁNÍ
VÝSTAVA
POKLADY MORAVY
PŘÍBĚH JEDNÉ HISTORICKÉ ZEMĚ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
ZEMĚ POD PALBOU
VÝSTAVA
JSI BYTOST POZEMSKÁ ČI NEBESKÁ?
ŽENA V INDICKÉ TRADICI MAPA BRNA

 INFORMACE O MUZEU
 Kontakt
 Profil muzea, zřizovací listina, vydavatelské oprávnění, směrnice pro správu, depozitární, badatelský řád
 Vědecká rada Moravského zemského muzea
 Výroční zprávy
|2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009
 Virtuální muzeum
 Výběrová řízení

 VÝZKUM A VÝVOJ

 PŘEHLED ODDĚLENÍ
 Sekretariát ředitele
 Historické oddělení
 Archeologický ústav
 Numismatické oddělení
 Oddělení dějin hudby
 Oddělení dějin divadla
 Oddělení dějin literatury
 Geologicko-paleontologické  oddělení
 Mineralogicko-petrografické  oddělení
 Ústav Anthropos
 Oddělení pro historii  biologických věd
 Etnografický ústav
 Hydrobiologická laboratoř
 Entomologické oddělení
 Zoologické oddělení
 Botanické oddělení
 *Houbařská poradna
 *Seznam herbářových sbírek
 Dětské muzeum
 Oddělení komunikace a marketingu
 Výstavní oddělení
 Ediční oddělení
 Útvar informačních a  dokumentačních technologií
 *Oddělení informatiky
 *Oddělení knihovnických a  dokumentačních služeb
 Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)
 Metodické centrum muzejní pedagogiky (MCMP)
 Ekonomický útvar
 Technicko provozní útvar
 Oddělení provozu výstav  a expozic
 Oddělení ostrahy

 DOKUMENTY MK ČR
 Kulturní politika
 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014

 ANKETA


Hledání:
Posledni aktualizace:

TOPlist